© Μουσείο Μπενάκη


Ονομασία αντικειμένου:

Φυλαχτό

Location:

Αθήνα, Ελλάδα

Μουσείο / Φορέας:

Μουσείο Μπενάκη

Χρονολογία:

9ος αιώνας

Αριθμός ευρετηρίου:

1897

Ύλη / Τεχνική:

Χρυσός

Διαστάσεις:

Ύψος 2 εκ

Περίοδος / Δυναστεία:

Αββασιδική περίοδος

Τόπος κατασκευής:

Ιράκ ή Ιράν

Περιγραφή:

Το ενεπίγραφο χρυσό φυλακτό φέρει κορανικούς στίχους σε πρώιμη κουφική γραφή και στις δύο πλευρές. Πρόκειται για το κεφάλαιο CXII με τίτλο «Ειλικρίνεια» στο οποίο υμνείται η αγνότητα του θεού και η πίστη στον ένα θεό. Οι μαγικοθεραπευτικές ιδιότητες των φυλακτών είναι αποδεκτές στον ισλαμικό κόσμο και ενδυναμώνονται με τη χρήση κορανικών αποσπασμάτων.

Παραπομπή ιστοσελίδας:

 "Φυλαχτό" [thg_db_citation_text] 2018. http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?itemId=objects;EPM;gr;Mus21;25;el&id=jewellery

Αριθμός ταυτότητας MWNF: GR 25