© Μουσείο Μπενάκη


Ονομασία αντικειμένου:

Απότμημα περιωμίου

Location:

Αθήνα, Ελλάδα

Μουσείο / Φορέας:

Μουσείο Μπενάκη

Χρονολογία:

9ος-10ος αιώνας

Αριθμός ευρετηρίου:

15608

Ύλη / Τεχνική:

Μαλλί και λινάρι

Διαστάσεις:

Ύψος 74 εκ.
Πλάτος 91.5 εκ

Περίοδος / Δυναστεία:

Περίοδος Φατιμιδών

Τόπος κατασκευής:

Αίγυπτος

Περιγραφή:

Αυτό το βαθυκύανο τμήμα εσάρπας κοσμείται με επάλληλες ταινίες που φέρουν κουφικές επιγραφές, σχηματικές ανθρώπινες μορφές, τετράποδα και πουλιά. Η έντονη σχηματοποίηση θυμίζει τα κοπτικά υφάσματα αλλά είναι τυπική της περιοχής του Φαγιούμ στην Άνω Αίγυπτο, στην οποία υπήρχαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία μουσουλμάνων συγγραφέων εξειδικευμένα εργαστήρια μάλλινων υφασμάτων.

Παραπομπή ιστοσελίδας:

 "Απότμημα περιωμίου" [thg_db_citation_text] 2018. http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?itemId=objects;EPM;gr;Mus21;13;el&id=textiles

Αριθμός ταυτότητας MWNF: GR 13