© Μουσείο Μπενάκη


Ονομασία αντικειμένου:

Ζευγάρι σκουλαρίκια

Location:

Αθήνα, Ελλάδα

Μουσείο / Φορέας:

Μουσείο Μπενάκη

Χρονολογία:

7ος-8ος αιώνας

Αριθμός ευρετηρίου:

1812

Ύλη / Τεχνική:

Χρυσός

Διαστάσεις:

Ύψος 6.6 εκ

Περίοδος / Δυναστεία:

Περίοδος Ομαγιάδων

Τόπος κατασκευής:

Αίγυπτος ή Συρία

Περιγραφή:

Τα σκουλαρίκια κατασκευάζονται από σύρμα με κοκκίδωση και φέρουν στο κέντρο ένα ζευγάρι χυτά αντικρυστά πουλιά, πιθανόν πέρδικες. Το κεντρικό τμήμα περιβάλλεται από διάτρητα οκτώσχημα και καρδιόσχημα. Τα σκουλαρίκια αυτού του τύπου προέρχονται από τα βυζαντινά μηνοειδή σκουλαρίκια με ζευγάρια πουλιά που χρονολογούνται τον 6ο αιώνα.

Παραπομπή ιστοσελίδας:

 "Ζευγάρι σκουλαρίκια" [thg_db_citation_text] 2018. http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?itemId=objects;EPM;gr;Mus21;12;el&id=jewellery

Αριθμός ταυτότητας MWNF: GR 12

Related Content


On display in

MWNF Galleries


Download

As PDF (including images) As Word (text only)