© Moravská galerie © Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v Brně


Název díla:

Vidění sv. Augustina a Norberta

Lokace:

Brno, Místodržitelský palác, Morava, Czech Republic

Muzeum/držitel:

Moravská galerie v Brně

Datace:

1778

Typ:

Malba

Autoři:

Josef Winterhalder mladší (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo)

Inventární číslo:

Z 2333

Materiál/technika:

Olej, plátno

Place of production:

Morava

Rozměry:

79,4 x 47 cm

Popis:

Struktura obrazu je založena na kontrastu složitě členěného architektonického sakrálního prostoru a v něm situované figurální skupiny. Zatímco architekturu znázornil malíř řadou jemně sladěných a odstupněných neutrálních tónů, jejichž škálu akcentuje světlo dopadající z levé strany, pro figury použil syté barevné tóny červené, modré a zlatavé a temně zelené. Figura sv. Augustina, obklopena zakladateli řádů řídících se jeho regulemi, je navíc osvětlena září Božího oka, procházejícího eucharistií nesenou andělem. Ta je vzývána sv. Norbertem, zakladatelem premonstrátského řádu, podpíraným andělem.  Monstrance je současně jeho atributem. Andílek pak poukazuje na hořící srdce – atribut
sv. Augustina. Anděl vlevo pak sesílá blesky hněvu na padlé heretiky.
Obraz malého formátu, jež je spíše hotovým dílem než ukázkovým modellem, patří mezi nejlepší práce malíře, jenž byl žákem, spolupracovníkem a následovníkem F. A. Maulbertsche. V tomto obraze použil jeho motivy z obrazu
v Klosterneuburgu, divadelní architektura vychází z dekorací bolognských Galli-Bibienů, činných také ve Vídni a známých z grafických listů. Datace obrazu vypovídá o tom, že jej Winterhalder namaloval po spolupráci s Maulbertschem
v Dyji. Přítomnost hlavních premostrátských světců řadí obraz do skupiny prací pro téhož objednavatele – klášter v Louce u Znojma. Iluzivní architektura svědčí o jeho dekoratérských schopnostech, které uplatnil zejména v závěru své tvorby.
Malíř fresek, oltářních a závěsných obrazů pocházel ze Schwarzwaldu. Na Moravu přišel za svým strýcem, sochařem. Ten jej seznámil s osobnostmi vídeňské akademie. Nejprve se učil v Brně u J. Sterna, poté u Maulbertsche. Často ve spolupráci s O. Schweiglem vtiskl specifický charakter řadě moravských zámeckých i kostelních interiérů. Sepsal práci o jihomoravských malířích, ke které připojil i svůj vlastní životopis.

View Short Description

Vlastník:

Moravská galerie v Brně

[thg_db_objectdatationmethod]

značeno vlevo dole Winterhalder Pinx 1778.

Způsob získání:

Obraz pochází z majetku faráře v Židlochovicích u Brna, poté byl do r. 1945 na zámku Čechy po Kosířem, který patřil významnému sběrateli a podporovateli brněnské obrazárny, hraběti Silva-Tarouccovi.

Vybraná literatura:

Johann Jakob Heinrich Czikann, Joseph Winterhalder, in: Johann Georg Meusel (ed.), Archiv für Künstler und Kunstfreunde II, 4, Dresden 1808, s. 70–75.
Klára Garas, Joseph Winterhalder (1743–1807), Bulletin du Musée national hongrois des beaux-arts 14, 1959, s. 89.
Vlasta Kratinová, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1760–1790, Paris – Rennes –  Brno 2003, s. 241–242, č. kat. 88.
Zora Wörgötter, in: Zora Wörgötter– Eduard Hindelang (eds.), Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren. Ausgewählte Werke aus tschechischen Sammlungen. Ausstellungsführer, Langenargen 2006, s. 38, č. kat. 18.
Lubomír Slavíček, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (eds.), Josef Winterhalder d. J., Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009,
s. 327, č. kat. G 17.

Citace:

Zora Wörgötter "Vidění sv. Augustina a Norberta" in Discover Baroque Art , Museum With No Frontiers, 2018. http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?itemId=objects;BAR;cz;Mus11;46;cs&id=theatre

Připravil: Zora Wörgötter
Editoval: Jiří Kroupa

MWNF – pracovní číslo: CZ 47

Related Content


On display in

MWNF Galleries


Download

As PDF (including images) As Word (text only)