Topkapı Sarayı Müzesi

Istanbul, Turkey

Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent İstanbul'da yönetim sarayı ve hanedanlık ikametgâhı olarak kullanılan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra 1478 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı hanedanı, Topkapı Sarayı'nı 19. yüzyılda Boğaziçi saraylarına yerleşene kadar kullanmıştır. Saray, Cumhuriyet'in ilanından sonra 3 Nisan 1924'te Atatürk'ün emriyle müze haline getirilmiştir.
Çeşitli dönemlerde, değişik sultanların emirleriyle yapılan ek yapılar ve yenilenmelerle görkemli bir boyut ve işlev çeşitliliği kazanan saray, bu görünümüyle Osmanlı devlet kurumlaşmasının bir yansıması olmuştur. Osmanlı saray protokol ve hiyerarşisinin zamanla kazandığı görkem ve çok ünitelilik Topkapı Sarayı mimarisine de yansımış, hatta devletin yükselişi ve çöküşü de sanatsal anlatımını bu sarayda bulmuştur. Tüm bu büyük geçmişi dekorlayan dramatik olaylar süreci ile saray, dünya müzeleri arasında tarihsel yaşantısı ile günümüze ulaşabilmiş ender örneklerden biridir.

Bugün müzede sergilenen eserler arasında padişah portreleri ve elbiseleri; sarayda kullanılan Çin ve Japon porselenleri; madeni mutfak eşyaları; Yıldız Porselen ve Cam eserleri ile Avrupa Porselen ve Gümüş'leri; İslam ve Türk silahları sayılabilir.
Yavuz Sultan Selim'in 16. yüzyıl başlarında Medine'den, getirerek Hasoda ve Hazine'ye aldırdığı Hz. Muhammed ve İlk Halife'lerin kutsal eşyaları ile rölikleri Kutsal Emanetler bölümünde teşhir edilmektedir. Bu esereler arasında Hz. Muhammed'in hırkası, kılıçları, Sakal-ı Şerif ve dişi, ayak izi, Sancak-ı Şerif, ilk kılıçları ve Kur'an'ları vardır.
Osmanlı hazinesinin de teşhir edildiği müzede, sergilenen eserler arasında dört taht, Osmanlı hükümdarlık sembolü olan askı ve sorguçlar, Topkapı Hançeri ve Kaşıkçı Elması en ünlüleridir. Osmanlı padişahlarının görkemli Osmanlı arşivlerinden zamanla seçtikleri önemli belgeler ile saray içinde yapılan yazışmaların belgeleri arşivde; Bizans, İslam ve Osmanlı dönemi yazmaları ünlü Saray Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Address(es)
Sultanahmet
Fatih, İstanbul, Turkey
T +90 212 512 04 80
F +90 212 528 59 91
topkapisarayimuzesi@kulturturizm.gov.tr

www.topkapisarayi.gov.tr/tr

Assistant Director
Ayşe Erdoğdu
ayseerdogdu2@mynet.com

Responsible of Treasury Department
Emine Bilingen
topkapisarayi@mynet.com

Museum on Google Maps