Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul, Turkey

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İslâm sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir. 1914 yılında "Evkaf-ı İslâmiye Müzesi" (İslâm Vakıfları Müzesi) adı ile Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camii külliyesi içindeki imaret binasında kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra "Türk ve İslâm Eserleri Müzesi" adını almıştır. Müze 1983 yılında, bugün içinde bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır.

Müzenin çekirdek koleksiyonu 20. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu’nun taşra ve merkezinde koruma altına alınan İslami eserlerden oluşmaktadır. Bu eserler halılar, elyazmaları, maden, taş, cam, seramik, ahşap eserler ile yaşamın tüm evrelerinde kullanılan etnoğrafik malzemeleri içermekte ve İslamiyet’in başlangıcından 20. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yayıldığı geniş bir coğrafyayı temsil etmektedir.

Müzenin en önemli koleksiyonlarından olan ve sayıları 1700’e ulaşan halılar, kalite ve çeşitliliğiyle dünyanın sayılı koleksiyonlarından olup Müzenin çoğu kez bir “halı müzesi” olarak anılmasına yol açmaktadır. Elyazmaları koleksiyonu, 7. ve 20. yüzyıllar arasında İslamiyet’in yayıldığı geniş coğrafya içinde hüküm sürmüş tüm İslam devletlerinin sanat eserlerinden oluşan büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Maden sanatı eserleri Anadolu’da Türk maden sanatının gelişimini izlemeyi sağlarken ahşap eserler ise 9.-10. yüzyıldan başlayarak, Osmanlı örneklerine uzanan bir zenginliği temsil eder. Cam ve keramik koleksiyonu 1908-14 yılları arasında Samarra ve Rakka gibi ünlü Abbasi merkezlerinde ve Keşan’da yapılan kazılarda bulunmuş eserler ve Anadolu Türk seramiklerinden oluşmaktadır. Emevî, Abbasî, Memlûk, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait, çoğunluğu yazılı taş eserler Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde bir araya getirilmiştir. Etnografya seksiyonu müzenin en genç bölümüdür. Ayrıca müzede kısa dönemli ulusal ve uluslararası sergiler düzenlenmektedir.

Address(es)
İbrahim Paşa Sarayı Atmeydanı Sok. No: 46
Sultanahmet, Istanbul, Turkey
T +90 212 518 18 05 / 06
F +90 212 518 18 07
tiem@tiem.gov.tr

www.tiem.gov.tr

Director
Seracettin Şahin
T +90 212 518 18 05
F +90 212 518 18 07
tiemist@gmail.comMuseum on Google Maps